Tom: 970 66 666 / Kjersti: 908 20 417 post@club4.no

I vårt miljø er alle lovlige typer seksualitet fullt ut akseptert. Det er relativt vanlig med biseksualitet for kvinnene i miljøet, men ingen selvfølge eller nødvendighet.
Hos oss kan du møte med den legningen du har.