Tom: 970 66 666 / Kjersti: 908 20 417 post@club4.no

Det som skjer på Afrodisia, skal holdes der – også dersom man ikke lenger ønsker å være medlem. Det er ikke lov å ta kontakt med andre medlemmer utenfor klubben eller via sosiale media, dersom dette ikke er eksplisitt avtalt på forhånd. Diskresjon er en selvfølge og overtramp vil føre til utestengelse. Alle må lese igjennom og skrive under på en taushetserklæring som ikke er et rettslig dokument, men en bevisstgjøring på at alle skal ha diskresjon og anonymitet.