Tom: 970 66 666 / Kjersti: 908 20 417 post@club4.no

Mobil:
Trykk på knappen til høyre i menylinjen ()
Trykk på navnet ditt og deretter Medlemskap.

PC:
Trykk på Medlemskap i høyre sidekolonne.

På denne siden ser du hvilket abonnement du har, og informasjon om siste faktura.

Du kan endre hvilket abonnement du har ved å trykke Endre under abonnementet ditt.
Du kan avslutte abonnementet ved å trykke Avbryt under abonnementet ditt.

Ellers finner du også all informasjon om abonnementet ditt i toppmenyen under Medlemsområde -> Mitt abonnement