Tom: 970 66 666 / Kjersti: 908 20 417 post@club4.no

Data som sendes fra deg til oss blir kryptert og sendt over HTTPS.

Med unntak av passord, er ikke data kryptert i databasen (siden de må kunne sendes til deg når du trenger det), men vi gjør vårt ytterste for å sikre dataene dine.

Sikkerhetskopiene av databasene våre er kryptert.